Skip to main content

Laatste nieuws

Oktober 2016

Deze maand heeft Aquasteam B.V. de opdracht ontvangen voor het leveren en installeren van een complete stoomketelinstallatie t.b.v. een fabriek in de levensmiddelenindustrie.

Het betreft een stoomketel van het fabrikaat “Astebo” met een capaciteit van 12.000 kg stoom per uur en een concessiedruk van 13 bar(o). De stoomketel wordt voorzien van een Weishaupt gasbrander met een toeren- en O2-regeling. Tevens verzorgen wij o.a. de levering en installatie van een ontgassertank, een economiser, een condensor, een spuitank en een passende schoorsteen.

Uiteraard verzorgen wij ook de keuringen en de inbedrijfname van deze installatie en middels de inzet van een tijdelijke huurunit tijdens de installatiewerkzaamheden komen wij tot een turn-key project.

Mei 2016

Aquasteam B.V. heeft de opdracht gekregen voor het installeren van twee hout gestookte stoomketelinstallaties en het leveren van overige aanverwante componenten.

De biomassa gestookte stoomketels met een ontwerpdruk van 25 bar(o) worden geleverd door de Italiaanse firma `Uniconfort` en worden deels gebruikt voor de opwekking van elektriciteit en deels voor de warmtevoorzieningen van diverse productieprocessen.

Aquasteam B.V. levert en installeert de voedingswater- en condensaattank, een stoomverdeler, een platenwarmtewisselaar en verscheidene pompen. De stoom-, condensaat- , spui- en waterleidingen alsmede de persluchtvoorziening zal door Aquasteam B.V. verzorgd worden.

 

April 2016

Aquasteam B.V. heeft de opdracht ontvangen voor het leveren en installeren van een complete stoomketelinstallatie t.b.v. een nieuwe fabriek in de levensmiddelenindustrie.

Het betreft een stoomketel met een capaciteit van 4.000 kg stoom per uur en een concessiedruk van 10 bar(o) uiteraard van het fabrikaat “Astebo”. Naast de stoomketel leveren wij tevens een economiser, een condensor, een voedingswater- en condensaattank, een stoomverdeler, een spuitank, de benodigde pompen en een schoorsteen.

Daarnaast zullen wij zorgdragen voor het stoom- en condensaatzijdig aansluiten van de produktiemachines waarbij de leidingen uiteraard conform de PED gefabriceerd en gekeurd worden.

Medio augustus dient de nieuwe fabriek in gebruik genomen te worden.

Januari 2016

Vanaf 1 januari 2017 geldt in Nederland de nieuwe NOx-emissie norm. Momenteel is Aquasteam B.V. drukdoende met het vervangen en ombouwen van enkele branders behorende bij verschillende stoomketelinstallaties. De installaties worden meteen uitgerust met een O2-regeling en een toerenregeling voor de branderventilator. De projecten worden turn-key uitgevoerd waarbij de inzet van een huurketel tot de mogelijkheden behoort.

Juni 2015

Aquasteam B.V. heeft de opdracht ontvangen voor het stoom- en condensaatzijdig aansluiten van in totaal 8 autoclaven van het fabrikaat “Lagarde”.

Het betreft een gezamenlijke stoomaanvoerleiding DN125 met de bijbehorende verdeelleidingen naar de separate autoclaven. Tevens dient er gezorgd te worden voor de benodigde ontwateringpunten en een gemeenschappelijke RVS condensaatafvoerleiding.

De leidingen worden uiteraard conform de PED gefabriceerd en gekeurd.

Medio september dienen de eerste autoclaven in gebruik te worden genomen.

Mei 2015

Aquasteam B.V. heeft onlangs de opdracht mogen ontvangen voor de realisatie van een tweetal stoomleidingen welke deels over een nieuw te plaatsen leidingbrug in Odiliapeel gelegd dienen te worden.

Het betreft twee stoomleidingen DN200 met een ontwerpdruk van 25 bar(o), een ontwerptemperatuur van 227°C en een totale lengte van ca. 170 meter per leiding.

De stoomleidingen worden conform de PED gefabriceerd en vallen in categorie II module A1.

Eind juni dient de eerste stoomleiding operationeel te zijn.