Skip to main content

Economiser

Een economiser wordt zonder rookgaszijdige bypass direct aangesloten op de rookgasuittrede van de stoomketel. Door gebruik te maken van warmte-terugwinning uit de rookgassen wordt het ketelvoedingswater vanuit de ontgasser in temperatuur verhoogd alvorens dit aan de ketel wordt toegevoegd.

Ten behoeve van een optimale warmte-terugwinning is het nodig een regelmatige stroming vanuit de voedingswatertank door de economiser te creëren. Hiertoe is een modulerende voedingswaterregeling voorzien welke tevens zorgt voor een rustiger waterniveau in de stoomketel en waarmee ook de brander gelijkmatiger bedreven wordt.

Vanwege de hoge watertemperatuur, welke alleen mogelijk is wanneer de druk ook wordt verhoogd, wordt het toestel uitgevoerd met een keur volgens de fabricagerichtlijn PED 97/23/EC. Derhalve dient het toestel, net als uw stoomketel, Periodiek Herbeoordeeld te worden.

Met de industriële economiser welke Aquasteam als turn-key project voor u kan installeren is het zonder meer mogelijk 5% - 6% op het huidige gasverbruik van uw installatie te besparen.